Βρείτε τη σωστή σακούλα Swirl για τη δική σας ηλεκτρική σκούπα εδώ με μόνο δύο βήματα
Αρχική  >  Νομικές πληροφορίες

Νομικές πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

® = Το σήμα κατατεθέν της εταιρείας μέλους του ομίλου Melitta.

Οι ιστότοποί μας προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η εκμετάλλευση για εμπορικούς ή πολιτικούς σκοπούς είτε στο σύνολό της, εν μέρει ή μια τροποποιημένη μορφή απαιτεί την προηγούμενη ρητή συναίνεση της Melitta Zentralgesellschaft mbH & Co. KG σε γραπτή μορφή. Η εκτύπωση, αντιγραφή ή λήψη αρχείων αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση επιτρέπεται.


Εμπορικές ονομασίες, τίτλοι, λογότυπα

Όλα τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται στους ιστοτόπους μας είναι εμπορικές ονομασίες του ομίλου εταιρειών Melitta, ανεξάρτητα από το αν έχουν τονιστεί ως τέτοια και σημανθεί με το σύμβολο ® ή όχι.

Εγγύηση και ευθύνη

Οι πληροφορίες στους ιστοτόπους μας έχουν δημιουργηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Ο όμιλος εταιρειών Melitta καταβάλλει, επίσης, κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ενημερωμένες. Παρά την προσεκτική δημιουργία των ιστοτόπων, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται. Η χρήση του περιεχομένου που παρέχεται στους ιστοτόπους μας βαρύνει αποκλειστικά το χρήστη. Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών οποιαδήποτε στιγμή.Υπερ-συνδέσεις

Οι ιστότοποι τρίτων μερών στις οποίες γίνεται αναφορά μέσω συνδέσμων στους ιστοτόπους μας σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζονται από τον όμιλο εταιρειών Melitta. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ο Όμιλος Melitta δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων. Εκτός εάν υπάρχει σαφής ένδειξη για το αντίθετο, οι υπάρχουσες συνδέσεις προς τους ιστοτόπους τρίτων δεν αποτελούν πρόταση εκ μέρους του ομίλου εταιρειών Melitta όσον αφορά το περιεχόμενο τέτοιων ιστοτόπων. Ο όμιλος εταιρειών Melitta δεν είναι υπεύθυνος για το εξωτερικό περιεχόμενο στο οποίο μπορεί να αποκτηθεί πρόσβαση μέσω αυτών των συνδέσεων.Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ). Μπορείτε να τη βρείτε εδώ: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Η διεύθυνση e-mail μας είναι: info (at) melitta.de