Βρείτε τη σωστή σακούλα Swirl για τη δική σας ηλεκτρική σκούπα εδώ με μόνο δύο βήματα
Αρχική  >  Σέρβις  >  Πληροφορίες σύνθεσης

Formulation information

Για όσους θέλουν να γνωρίζουν ακριβώς.

Εδώ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα συστατικά των προϊόντων Swirl®

Πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος για τους καταναλωτές

Σύμφωνα με τους όρους της ΕΕ του διατάγματος για τα απορρυπαντικά, η Swirl® υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου σχετικά με τα συστατικά του προϊόντος για να διασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια για τους καταναλωτές.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο Pharmacos εδώ

Τα εγχειρίδια παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τα προιόντα Swirl®: